I. adventný koncert Hudba

Dom umenia Piešťany, Piešťany

Spevácky zbor a orchester Umeleckého súboru Lúčnica

Martin Sleziak – umelecký vedúci orchestra

Elena Matušová – dirigentka

Štvortýždňové obdobie adventu je pre veriacich najmä časom duchovnej prípravy a pokánia pred slávením Vianoc, radostnej spomienky na Narodenie Pána. Obdobie tichého zamyslenia aj radostného očakávania je umocnené aj hudbou, ktorá nás obklopuje a povznáša, a tak aj spevácky zbor a orchester Umeleckého súboru Lúčnica pripravili Adventný koncert, na ktorom uvedú sakrálne i svetské diela, ktoré duchovne oblažia poslucháča. V dielach svetových i domácich autorov nájdeme zbožnosť, oslavnosť, pokoru i radosť, zaznejú a cappella zborové sakrálne skladby, hráči sa predstavia na netypických hudobných nástrojoch – na cimbale, fujare a panovej flaute, rozozvučia sa husle a zaspievajú mladí ľudia obdarení láskou k spevu.

V programe odznejú diela svetových a domácich autorov s tématikou adventu a Vianoc.

Poloha

Lokalita

Dom umenia Piešťany
Nábrežie Ivana Kraska 1, Piešťany
Slovensko
Dátum: 30.11.2022
Čas: 19:00 - 20:00

Vstupné

12 eur