Vizuálne pozorovanie meteorov meteorického roja Orionidy Top podujatia Náučné aktivity

Hvezdáreň a planetárium M. R. Štefánika, Hlohovec


Poloha

Lokalita

Hvezdáreň a planetárium M. R. Štefánika
Sládkovičova 41, Hlohovec
Slovensko
Dátum: 21.10.2023
Čas: 21:00 - 23:00

Vstupné