Slovenská Tepláreň v ARTE Hudba

ARTA, Piešťany

Chceme vyjadriť spolupatričnosť rodinám a blízkym Matúša a Juraja, ktorí boli zavraždení z nenávisti v bare Tepláreň v Bratislave. Chceme vyjadriť úctu a rešpekt tým, ktorí z Teplárne vytvorili otvorené miesto na stretávanie sa slobodných ľudí. Chceme vyjadriť podporu LGBTI+ komunite.

Chceme, aby bolo Slovensko krajinou, kde sa každý a každá môže cítiť bezpečne a kde je príslušnosť k akejkoľvek menšine prijímaná s rešpektom ako prirodzená súčasť spoločnosti. Chceme kráčať cestou nenásilia, spolupatričnosti a tolerancie a preto sa pridávame k organizácii festivalu Slovenská Tepláreň.

Umelci, kluby, centrá a mnohí ďalší sa pridávame k projektu Slovenská Tepláreň, ktorá je spoločnou iniciatívou Festivalu Pohoda, Romana Samotného z Teplárne a ďalších, ktorí chcú vyjadriť spolupatričnosť a podporu LGBTI+ ľuďom.

Už 26. novembra sa vidíme a počujeme na Slovenskej Teplárni v ARTE, ktorú chystáme spoločne s lokálnym rádiom SUB FM. Počas podujatia sme pre vás prichystali prednášku s Doc. Mgr.Art. Karolom Mišovicom PhD a večer a noc plnú hudby.


Poloha

Lokalita

ARTA
Kollárova 2, Piešťany
Slovensko
Dátum: 26.11.2022
Čas: 17:00 - 02:00

Vstupné

5 eur / 10 eur

Kúpiť vstupenky