Teleskopické pozorovanie astronomických objektov na jesennej a zimnej hviezdnej oblohe Náučné aktivity

Hvezdáreň a planetárium M. R. Štefánika, Hlohovec

Podujatie pre širokú verejnosť

Teleskopické pozorovanie astronomických objektov jesennej a zimnej nočnej oblohy.

Len za priaznivej meteorologickej situácie !

Poloha

Lokalita

Hvezdáreň a planetárium M. R. Štefánika
Sládkovičova 41, Hlohovec
Slovensko
Dátum: 10.12.2022
Čas: 18:00 - 19:00

Vstupné