Prvý slávnostný koncert BHS Hudba

Dom umenia Piešťany, Piešťany

57. Bratislavské hudobné slávnosti 2022 - Prvý slávnostná koncert


Štátny komorný orchester Žilina 

Spevácky zbor Lúčnica 


Leoš Svárovský – dirigent

Elena Matušová – zbormajsterka

Milan Paľa – husle

Program: Juraj Filas, Ján Zimmer, Mikuláš Moyzes 

Poloha

Lokalita

Dom umenia Piešťany
Nábrežie Ivana Kraska 1, Piešťany
Slovensko
Dátum: 23.09.2022
Čas: 19:00 - 21:00

Vstupné

20,- €