Medzinárodný deň hvezdárni a planetárií Top podujatia Pre deti

Hvezdáreň a planetárium M. R. Štefánika, Hlohovec

o 13.00 hod. Tajomstva vesmíru / Prechádzka Slnečnou sústavou, staré grécke báje, kométy a meteory.

( žiaci I.a II. stupňa ZŠ )

15.00 hod. 3-2-1 štart Animovaný film pre detí ( 6 – 12 rokov )

17.00 hod. Fantastická cesta  Cesta Slnečnou sústavou myšlienkovou raketou ( žiaci II. stupňa ZŠ)

18.30 hod. Kopernik: Človek, ktorý pohol Zemou Prednáška pre staršiu mládež a dospelých

Poloha

Lokalita

Hvezdáreň a planetárium M. R. Štefánika
Sládkovičova 41, Hlohovec
Slovensko
Dátum: 25.03.2023
Čas: 13:00 - 20:00

Vstupné