Organové dni 2023: Liselotte Rokyta, Stanislav Šurin Hudba

Dom umenia Piešťany, Piešťany

Liselotte Rokyta – panova flauta / Holandsko – Česká republika

Stanislav Šurin – organ / Slovensko

Program: J. S. Bach, G. Litaize, P. Heeren, A. Hovhaness, S. Šurin, M. Rühmann, J. Ropek

Poloha

Lokalita

Dom umenia Piešťany
Nábrežie Ivana Kraska 1, Piešťany
Slovensko
Dátum: 21.08.2023
Čas: 19:00 - 20:30

Vstupné

8,- €

9,- €