Teleskopické pozorovanie astronomických objektov na jarnej hviezdnej oblohe Náučné aktivity

Hvezdáreň a planetárium M. R. Štefánika, Hlohovec

Teleskopické pozorovanie astronomických objektov na jarnej oblohe.


Len za priaznivej meteorologickej situácie 

Poloha

Lokalita

Hvezdáreň a planetárium M. R. Štefánika
Sládkovičova 41, Hlohovec
Slovensko
Dátum: 25.03.2023
Čas: 19:30 - 20:30

Vstupné