Impressions, Park Café, hotel Esplanade, Kúpeľný ostrov

Poloha

Lokalita

Hotel Balnea Esplanade
Kúpeľný ostrov, Piešťany
Slovensko
Dátum: 24.02.2024
Čas: 19:00 - 21:00

Vstupné