Vernisáž výstavy: Kris Sagan / Anima artificialis Výstavy

ARTA, Piešťany

Anima artificialis 

Duša, žijúca vo svete rozšírených realít, hľadá kým a čím by chcela byť. 

V Galérii na treťom zažijete inštaláciu malieb Kris Saganovej s pridanou digitálnou vrstvou AR (rozšírenej reality), vďaka ktorej sa nehybné symboly a farby menia na pohyblivé animácie plné príbehov. 

Výstavná spolupráca filmovej animátorky a kurátorky je po úspešnom projekte Mesto snov (2021, Piešťany) voľným pokračovaním skúmania možností hry a interakcie medzi divákom a výstavou. 

Zdroj námetov ukotvujú psychologické teórie kolektívneho podvedomia /Carl Jung/ a fázy modelu kreativity /Graham Wallas/, čím chce výstava akcentovať voľný rozvoj tvorivosti u všetkých vekových skupín bez ohľadu na pôvod či vzdelanie.

Realizáciu diel podporil z verejných zdrojov formou štipendia Fond na podporu umenia.

——————-

Kris Saganová (*1989) je výtvarníčka a animátorka. Počas bakalárskeho štúdia na Vysokej škole múzických umení vytvorila krátky animovaný film Poetika Anima s ktorým si pocestovala po festivaloch v rôznych kútoch sveta. Magisterské štúdium absolvovala v Budapešti na Moholy-Nagy University of Arts and Design, kde sa začala venovať prepájaniu akrylových malieb s animáciou prostredníctvom AR aplikácie. Vo svojej práci sa zaoberá témou kreativity a zobrazovaním ľudských pocitov prostredníctvom fantastických prostredí, abstraktných kompozícií a vymyslených bytostí.

Linda Blahová (*1996) je kurátorka umenia, edukátorka a programová manažérka galerijných projektov. Momentálne pôsobí v Galérii mesta Bratislavy a vyučuje výtvarný odbor na piešťanskej ZUŠke. Štúdium absolvovala na Trnavskej univerzite v Trnave (odbor animácia výtvarného umenia, pedagogika výtvarného umenia).


Poloha

Lokalita

ARTA
Kollárova 2, Piešťany
Slovensko
Dátum: 24.03.2023
Čas: 18:00 - 20:00

Vstupné