Atmosférické, astronomicko-atmosférické a astronomické úkazy Top podujatia Náučné aktivity

Hvezdáreň a planetárium M. R. Štefánika, Hlohovec

Odborná prednáška

Poloha

Lokalita

Hvezdáreň a planetárium M. R. Štefánika
Sládkovičova 41, Hlohovec
Slovensko
Dátum: 09.12.2023
Čas: 16:00 - 17:30

Vstupné