Detské Empírko Divadlo ZáBaVKa Pre deti

Empírové divadlo, Hlohovec

Detské empírko: Divadlo Zábavka, Empírové divadlo, Hlohovec

Poloha

Lokalita

Empírové divadlo
Šomodská ulica, Hlohovec
Slovensko
Dátum: 24.09.2023
Čas: 16:30 - 17:30

Vstupné