Dmitry Ishkhanov – klavírny koncert Hudba

Dom umenia Piešťany, Piešťany

DMITRY ISHKHANOV klavír

Mladý moskovský rodák Dmitry Ishkhanov si pre debut na pôde filharmónie vybral niekoľko diel z ruskej klavírnej literatúry. Trojica skladateľov sa do dejín hudby zapísala nielen v rámci kompozičného remesla, ale v tých časoch predstavovala aj interpretačnú špičku koncertných klaviristov. Efektná tretia sonáta (z celkovo deviatich) Sergeja Prokofieva, ale i variácie Sergeja Rachmaninova na tému barokového majstra Arcangela Corelliho preveria technické zručnosti klaviristu. Výraz a zvukomaľbu overia zas kusy od Alexandra Skriabina, ktorý je autorom viacerých cyklov prelúdií, avšak len opus 11 tvorí kompletný cyklus 24 prelúdií vo všetkých tóninách. Rachmaninov a Skriabin boli v podstate rovesníkmi, hru na klavíri študovali dokonca u rovnakého profesora Nikolaja Zvereva v Moskve.

Program:

Sergej Prokofiev Sonáta pre klavír č. 3 a mol, op. 28

Sergej Rachmaninov Variácie na Corelliho tému, op. 42

Alexander Skriabin

24 prelúdií, op. 11 č. 1, č. 4, č. 10, č. 19

Dve Poémy, op. 32

Poloha

Lokalita

Dom umenia Piešťany
Nábrežie Ivana Kraska 1, Piešťany
Slovensko
Dátum: 27.11.2023
Čas: 18:00 - 19:00

Vstupné

8,- €