Apolin občianske združenie Piešťany vás srdečne pozýva na festivalový program, pripravený pod záštitou župana Trnavského samosprávneho kraja Mgr. Jozefa Viskupiča, s finančnou podporou Trnavského samosprávneho kraja, v spolupráci s Mestom Piešťany, MsKS Piešťany a partnermi.


Sobota 22.6.2024

14:30 hod. pozývací koncert Dychový orchester ZUŠ UNIČOV

*Na winterovej ul. pred predajňou kúpeľných oblátok GUDEN GUDEN s tanečnými kreáciami - mažoretky ZUŠ Mohelnice a následným sprievodom do Hudobného pavilónu v Mestskom parku.


16:30 hod. pozývací koncert Detská dychová hudba Rudolfa Hečka DOLNÁ SÚČA

*Na Winterovej ul. pred hotelom JALTA a následným sprievodom do Hudobného pavilónu v Mestskom parku.


17:00 hod. pozývací koncert Dychová hudba BLATNIČKA, Česká republika

*Pred Kolonádovým mostom pri Kúpeľnej kaplnke a následným sprievodom do Hudobného pavilónu v Mestskom parku.


Festivalové koncerty v Hudobnom pavilóne v Mestskom parku:

15:00 - 15:45 DO ZUŠ NITRA

16:00 - 16:45 DO ZUŠ UNIČOV, Česká republika

17:00 - 17:45 DDH Rudolfa Hečka Dolná Súča

18:00 - 19:00 DH BLATNIČKA, Česká republika - hosť festivalu


V koncertoch účinkujúcich orchestrov zaznie aj Piešťanská polka.

Ocenenia umeleckých výkonov orchestrov


Scenár, dramaturgia, réžia: Petr Veverka

Odborný garant: Mgr. Vladimír Dianiška, predseda Združenia dychových hudieb Slovenska

Organizátor festivalu: Apolin, občianske združenie Piešťany

Asistenti: Ing. Vilma Babicová, Oľga Mišíková, Milada Chebeňová, Ing. Peter Beluský, Vladimír Mišura, Jozef Fano

Poloha

Lokalita

Hudobný pavilón v mestskom parku
Beethovenova ulica, Piešťany
Slovensko
Dátum: 22.06.2024
Čas: 14:30 - 19:00

Vstupné