Hlohovecká Dvadsaťpäťka Šport

Športová Hala, Hlohovec

Na záver halovej sezóny a v príprave na vonkajšiu sezónu sme pripravili niečo netradičné.

ROZPIS Dátum: 26. 3. 2023

Usporiadateľ: SPORTAcademy Hlohovec

Miesto: Športová hala SPORTAcademy, Zábranie 40, Hlohovec

Riaditeľ súťaže: Jozef Lelovič

Hlavný rozhodca: HURBANOVÁ Alena , HURBAN Vladimír

Rozhodcovia: budú doplnený

Registrácia: do 21.3.2023 elektronicky na lukostrelba@sporta.sk za celý klub formou vyplnenia excel súbor (priloženého nižšie).

Platí obmedzenie registrácie súťažiacich a to do naplnenia kapacity športovej haly(190) podľa poradia prijatej prihlášky.

Súťažiaci musí mať platnú registráciu pre rok 2023. Rozlosovanie vykoná usporiadateľ za prítomnosti minimálne 1 rozhodcu deň pred závodom.

Štartovné:

  • 20,-€ (dospelí, veteráni)
  • 16,-€ (kadeti, juniori)
  • 12,-€ (žiacke kategórie)

Štartovné sa uhrádza v hotovosti pri registrácii 1. skupiny zástupcami jednotlivých klubov za celý klub, tzn. za všetkých prihlásených športovcov. V prípade odhlásenia športovca skôr ako 36 hodín pred začatím prezentácie usporiadateľ štartovné neúčtuje. Pri odhláške po tomto termíne má usporiadateľ právo na úhradu 50% z výšky štartovného podľa danej kategórie. Lukostrelci štartujú na vlastné riziko. Oblečenie podľa smernice SLZ.

Športová halová obuv povinná pre vstup na palubovku (strelci aj doprovod). Pozor, za nedodržanie tohto pravidla strelec môže byť diskvalifikovaný!

Poloha

Lokalita

Športová Hala
Zábranie 204/40, Hlohovec
Slovensko
Dátum: 26.03.2023
Čas: 08:00 - 14:00
  • lukostrelba@sporta.sk

Vstupné

20,-€ (dospelí, veteráni)

16,-€ (kadeti, juniori)

12,-€ (žiacke kategórie)