Silvia Saparová: Horizont udalostí Výstavy

Flatgallery, Piešťany

Silvia Saparová sa v tomto projekte nachádza na tenkej hranici Horizontu udalostí. Spája vnútorné a vonkajšie prežívanie; zobrazuje ako sa veci dejú vo svojich vlastných časoch, nezávisle od seba. Poukazuje na to, čo odlišuje minulosť – toto bolo, od budúcnosti – to, čo ešte nie je.

Výsledný obraz trpí stratou celistvosti, no následne vytvára autentický formát s novými konotáciami. Rozostrenie spôsobené aparátom odkazuje na nemožnosť absolútneho videnia a súčasne aj vnímania. Fotografia je osobná i neosobná zároveň a to nielen v zmysle autorstva.

Skrz filozofické úvahy nad fotografiou, jej vznikom, esenciou (javením sa) a napredovaním, dospieva k záveru, že existuje iba to, čo je prítomné v čase. Svet je tak vytvorený z konkrétných udalostí, pričom niekde v pozadí sa nachádza Horizont udalostí – hranica, za ktorou už ďalšie udalosti nemôžu ovplyvniť vonkajšieho pozorovateľa.

Saparová prezentuje médium fotografie ako formu myslenia, prostredníctvom ktorej je možné nanovo uchopiť svet. Hlbšie porozumenie a následná konfrontácia s jednotlivými fotografiami ponúka divákovi spomalenie a redefinovanie vlastného vzťahu k časovosti.

Výstava je prístupná v stredu a štvrtok od 16.00 do 18.00 h.

Poloha

Lokalita

Flatgallery
Fínska 21, Piešťany
Slovensko
Dátum od: 12.11.2021 19:00
Dátum do: 05.12.2021 18:00

Vstupné