Komorný orchester slovenských učiteľov Hudba

Hlohovský zámok, Hlohovec

Komorný orchester slovenských učiteľov (KOSU) je orchester plný nadšených hudobníkov z celého Slovenska, ktorý zastrešuje Ministerstvo školstva SR.

Bol založený učiteľmi-nadšencami v r. 1963 a dodnes pôsobí pri Domove Speváckeho zboru slovenských učiteľov v Trenčianskych Tepliciach. Za tie roky sa v ňom realizovalo prostredníctvom hudby množstvo učiteľov ZUŠ, ZŠ a orchester sprostredkoval kvalitnú hudbu na rôznych miestach Slovenska, ale aj v zahraničí.

KOSU pracuje pod vedením p. Alžbety Ševečkovej a stretáva sa raz mesačne na dvojdňových, prípadne trojdňových sústredeniach v mieste koncertov. Zameriava sa predovšetkým na barokovú hudbu, ale v jeho repertoári nechýbajú ani skladby neskorších umeleckých období až po komornú tvorbu súčasných autorov.

Poloha

Lokalita

Hlohovský zámok
Zámok 2278, Hlohovec
Slovensko
Dátum: 05.02.2023
Čas: 16:30 - 17:30

Vstupné

5 €

Kúpiť vstupenky