Krúžok slovenského jazyka Náučné aktivity

Mestská knižnica, Piešťany

Krúžok slovenského jazyka - literárna hodina, Mestská knižnica, Piešťany

Poloha

Lokalita

Mestská knižnica
Školská 4761/19, Piešťany
Slovensko
Dátum: 20.09.2023
Čas: 17:00 - 18:00

Vstupné