Branislav Styk, prednáška na tému: Láska a partnerstvo Náučné aktivity

Mestské kultúrne stredisko Piešťany, Piešťany


Poloha

Lokalita

Mestské kultúrne stredisko Piešťany
A. Dubčeka 27, Piešťany
Slovensko
Dátum: 23.11.2023
Čas: 18:00 - 19:00

Vstupné

Vstup voľný