Liga proti reumatizmu Náučné aktivity

Mestské kultúrne stredisko Piešťany, Piešťany

Výročná členská schôdza

Liga proti reumatizmu (LPRe SR) je občianske združenie s celoslovenskou pôsobnosťou a patrí medzi najstaršie a najväčšie pacientske združenia na Slovensku. Vznikla v roku 1990 z iniciatívy lekárov – reumatológov a hŕstky aktívnych pacientov. Časom sa rozrástla a jej aktivity sú už čisto v pacientskych rukách. 

Poloha

Lokalita

Mestské kultúrne stredisko Piešťany
A. Dubčeka 27, Piešťany
Slovensko
Dátum: 28.02.2023
Čas: 14:30 - 16:00

Vstupné