Literárne hrabovisko Pre deti

Mestská knižnica, Piešťany

Workshop zameraný na rozvoj fantázie a tvorivosti. Účinkujú Ľubica Kepštová a Miroslava Biznárová. Hlavný organizátor podujatia je Osmijanko n.o.

Ako HRAvo a čo čítať? Workshop je zameraný na rozvoj fantázie a tvorivosti. Deti si vyskúšajú rôzne literárne hry a zoznámia sa s kvalitnou detskou literatúrou. Osmijanko bude zvedavý aj na to, čo deti

čítajú, podľa čoho si vyberajú knižky na čítanie, kedy a kde im je s knihou dobre. Trvanie 60 minút.

Podujatie je určené predovšetkým pre školský kolektív (vek: od 8 rokov). V prípade záujmu o účasť nás kontaktujte na t.č. 033 77 259 82 z dôvodu obmedzenej kapacity podujatia.

Podujatie je súčasťou projektu Piešťany už 20 rokov čítajú s Osmijankom. Podujatie je financované z dotácie mesta Piešťany.


Poloha

Lokalita

Mestská knižnica
Školská 4761/19, Piešťany
Slovensko
Dátum: 22.11.2023
Čas: 09:00 - 10:00

Vstupné