Mesiac úcty k starším Hudba Pre seniorov

Kino Fontána, Piešťany

Koncert pri príležitosti mesiaca úcty k starším. 

Poloha

Lokalita

Kino Fontána
Beethovenova 1, Piešťany
Slovensko
Dátum: 11.10.2023
Čas: 15:00 - 16:00

Vstupné