ALOJZ MAJERNÍK, JOZEF MINÁRIK - Obrazy Piešťan, Považia a zátišia Výstavy

Stará lekáreň, Piešťany


Poloha

Lokalita

Stará lekáreň
Winterova 1733/17, Piešťany
Slovensko
Dátum od: 13.01.2023 00:00
Dátum do: 19.02.2023 00:00

Vstupné