Pocta Hane Hegerovej Náučné aktivity

Mestská knižnica, Piešťany

Komponovaný program pripravila a moderuje Alžbeta Vlčková.

V spolupráci s Medzinárodným klubom žien v Piešťanoch - PIWC.


Autor foto: Ivan Englich

Poloha

Lokalita

Mestská knižnica
Školská 4761/19, Piešťany
Slovensko
Dátum: 23.03.2023
Čas: 17:30 - 18:30

Vstupné