Požehnanie mladých vín Hlohovecko-Šintavskej oblasti Kulinárske podujatie

Jašter na Starej hore, Hlohovec

Požehnanie mladých vín Hlohovecko-Šintavskej oblasti spojené s degustáciou. Poloha

Lokalita

Jašter na Starej hore
Stará hora, Hlohovec
Slovensko
Dátum: 24.11.2023
Čas: 16:30 - 21:30

Vstupné