Príbeh hudby Slovenskej filharmónie Hudba

Dom umenia Piešťany, Piešťany

Pútavý príbeh slovenskej a európskej klasickej hudby rozprávajú mladému poslucháčovi umelci najprestížnejších domácich hudobných telies.

Vzdelávací projekt Bratislavského chlapčenského zboru zavíta spolu s orchestrom Slovenskej filharmónie v roku 2024 aj do Domu umenia SF v Piešťanoch. Cieľovou skupinou koncertu sú predovšetkým mladí ľudia. Práve im je prispôsobená dramaturgia jedinečného koncertu, ktorý popri hudobných číslach prináša aj množstvo zaujímavých informácií. Príbeh hudby je venovaný jubilejnej 75. koncertnej sezóne Slovenskej filharmónie a priblíži aj vznik tejto prestížnej inštitúcie.

SLOVENSKÁ FILHARMÓNIA

SLOVENSKÝ FILHARMONICKÝ ZBOR

BRATISLAVSKÝ CHLAPČENSKÝ ZBOR

Dirigent SF: Gabriel Rovňák

Zbormajster SFZ: Ján Rozehnal

Zbormajsterka BCHZ: Magdaléna Rovňáková

Herec: Vladimír Kobielsky

Organizované predstavenie pre školy.

Poloha

Lokalita

Dom umenia Piešťany
Nábrežie Ivana Kraska 1, Piešťany
Slovensko
Dátum: 16.02.2024
Čas: 11:00 - 12:30

Vstupné

5,- €