Elena LETŇANOVÁ / Emília VÁŠÁRYOVÁ: RECITÁL Top podujatia Hudba

Dom umenia Piešťany, Piešťany

Klavírna virtuózka Elena Letňanová vystavala svoj klavírny recitál na diele génia klavírnej literatúry Fryderyka Chopina.

Chopinove balady, ale aj jeho populárna Revolučná etuda v kombinácii s menej známou, zato však kongeniálnou hudobnou tvorbou nemeckého filozofa Friedricha Nietzscheho, budú znieť v DU SF.

Večerom bude sprevádzať umeleckým slovom prvá dáma slovenského činoherného umenia pani Emília Vášáryová,

ktorá prednesie výber z listov Chopinovej korešpondencie.

Elena Letňanová klavír

Emília Vášáryová umelecké slovo

Po koncerte pozývame návštevníkov do Veľkej sály DUP, kde premietneme filmový dokument EMÍLIA,

v ktorom režisér Martin Šulík priblíži život a dielo

vynikajúcej slovenskej divadelnej, filmovej a televíznej herečky pani Emílie Vášáryovej.


Poloha

Lokalita

Dom umenia Piešťany
Nábrežie Ivana Kraska 1, Piešťany
Slovensko
Dátum: 17.04.2024
Čas: 17:00 - 18:00