Literárno-výtvarný workshop na motívy ukrajinskej ľudovej rozprávky Rukavička.

Podujatie je určené pre ukrajinské aj slovenské rodiny s cieľom integrácie detí. Lektorka: Ella Poltopavlová. V spolupráci s Ligou za duševné zdravie a Unicef.


Poloha

Lokalita

Mestská knižnica
Školská 4761/19, Piešťany
Slovensko
Dátum: 24.03.2023
Čas: 16:00 - 17:00

Vstupné