Šansónový večer – koncert Hudba

Dom umenia Piešťany, Piešťany

Slovenská herečka a speváčka Eva Pavlíková sa nám na šansónovom koncerte predstaví za sprievodu svojej kapely na ktorom zaznejú známe šansóny od domácich a svetových autorov a takisto muzikálové melódie.

Umeniu spievaného šansónu s jeho dôrazom na obsahovú zložku si Eva Pavlíková berie za svoje a napĺňa tak odkaz režiséra Jozefa Bednárika udržiavať tento hudobný žáner živý a šíriť ho ďalej medzi ľudí.

Texty do slovenskej podoby prebásnili poprední slovenskí textári ako Monika Kozelová, Ján Štrasser, Nora Beňačková, Oľga Záblacká.

To vnáša do ich významu ďalší, nový obsahovo-výrazový prvok.

Hudobno-dramatické umenie tohto žánru Eva Pavlíková umelecky obohacuje o hereckú výpoveď a skúsenosť ženy, umelca, s neopakovateľným autentickým prevedením. Piesne ako Čerešne, Žiť za to stálo, List mame, Utešovanka, Bol si milý a iné si tak nájdu svojho poslucháča a naplnia naše srdcia nehou, pokorou a láskou.

Obsadenie: Eva Pavlíková – spev

Ľubomír Dolný – klavír

Viliam Majer –  akordeón

Jakub Valiček – bicie

Tamas Belicza – basgitara

 

Dĺžka koncertu: 70 minút

Poloha

Lokalita

Dom umenia Piešťany
Nábrežie Ivana Kraska 1, Piešťany
Slovensko
Dátum: 28.02.2023
Čas: 19:00 - 20:10

Vstupné

20,- €