Stretnutie zberateľov historických pohľadíc Piešťan a okolia Top podujatia

Pražiareň kávy Classic coffee, Piešťany

Spoznajte zábery Piešťan na historických pohľadniciach a fotografiách.

Porozprávať sa môžte so zberateľmi, ktorí sa svojmu koníčku venujú už celé desaťročia.

Poloha

Lokalita

Pražiareň kávy Classic coffee
Námestie 1. mája č. 1, Piešťany
Slovensko
Dátum: 12.07.2024
Čas: 15:00 - 18:00

Vstupné