Svetozár Mydlo. Knihy / plagáty / gramoplatne Výstavy

Mestská knižnica, Piešťany

Výstava venovaná tvorbe oceňovaného slovenského výtvarníka, ilustrátora, grafika, grafického dizajnéra, typografa, karikaturistu a maliara Svetozára Mydla.

Na výstave sú prezentované jeho jedinečné ilustrácie, knižné obálky a knihy (pre deti aj dospelých), na ktorých môžeme pozorovať jeho skvelý zmysel pre humor, kresliarsku zručnosť, hru s písmom a typografiou a lásku ku koláži. Knižný výber dopĺňajú aj návrhy na obaly gramoplatní a jeho plagátová tvorba, ktorú robil predovšetkým pre Radošinské naivné divadlo.


Výstava bude otvorená slávnostnou vernisážou 29. 01. 2024 o 10.30 h, na ktorú Vás srdečne pozývame. Bude spojená so scénickým čítaním z tvorby Svetozára Mydla v podaní herečiek Barbory Krajč Zamiškovej a Kristíny Svitekovej.


Výstava prebieha v spolupráci so Slovenským centrom dizajnu – Slovenským múzeom dizajnu. Oživená bude sprievodnými podujatiami, ako sú besedy a vzdelávacie diskusie, scénické čítania, workshopy a komentované prehliadky výstavy, ktoré budú zverejnené v programe knižnice na webovej stránke www.kniznica.sk a na sociálnych sieťach knižnice.


Svetozár Mydlo sa narodil 10. júla 1948 v Ružomberku. Po štúdiách na Strednej škole umeleckého priemyslu v Bratislave vyštudoval ateliér voľnej maľby na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Bol známy ilustrátor, maliar, grafik, karikaturista a autor poštových známok. Bol dvorným grafikom Radošinského naivného divadla, pre ktoré tvoril plagáty, bulletiny, ilustrácie i scény a s ktorým ho spájal originálny štýl a zmysel pre humor. Dlhé roky pracoval ako výtvarný redaktor vydavateľstva Mladé letá, spolupracoval s časopisom Slniečko a ďalšími vydavateľstvami, divadlami a periodikami. V posledných rokoch intenzívne spolupracoval s vydavateľstvom Buvik. Vytvoril množstvo ilustrácií ku knihám pre deti, mládež i dospelých. Jeho výtvarný prejav charakterizovala nápaditosť, vtipnosť, výbušnosť, bujará fantázia a veselá farebnosť. Svetozár Mydlo bol výtvarníkom s výrazným rukopisom, ktorý je neopakovateľný.

V roku 1996 získal Svetozár Mydlo za ilustračnú tvorbu pre deti Cenu Ľudovíta Fullu. Bol ocenený aj hlavnou cenou Kremnických gagov v roku 2012 za celoživotný prínos výtvarnému humoru a v roku 2000 bol zapísaný na čestnú listinu IBBY. Zomrel 29. novembra 2014 v Bratislave.

Poloha

Lokalita

Mestská knižnica
Školská 4761/19, Piešťany
Slovensko
Dátum od: 29.01.2024 00:00
Dátum do: 31.03.2024 00:00

Vstupné