Teleskopické pozorovanie astronomických objektov na zimnej hviezdnej oblohe Náučné aktivity

Hvezdáreň a planetárium M. R. Štefánika, Hlohovec

Teleskopické pozorovanie astronomických objektov na zimnej nočnej oblohe.


Len za priaznivej meteorologickej situácie!

Poloha

Lokalita

Hvezdáreň a planetárium M. R. Štefánika
Sládkovičova 41, Hlohovec
Slovensko
Dátum: 18.02.2023
Čas: 18:00 - 19:00

Vstupné