Teleskopické pozorovanie astronomických objektov na letnej hviezdnej oblohe Top podujatia Náučné aktivity

Hvezdáreň a planetárium M. R. Štefánika, Hlohovec

Podujatie pre širokú verejnosť

Len za priaznivej meteorologickej situácie.Poloha

Lokalita

Hvezdáreň a planetárium M. R. Štefánika
Sládkovičova 41, Hlohovec
Slovensko
Dátum: 18.05.2024
Čas: 21:30 - 23:00

Vstupné