Teleskopické pozorovanie astronomických objektov na jesennej a zimnej hviezdnej oblohe Top podujatia Náučné aktivity

Hvezdáreň a planetárium M. R. Štefánika, Hlohovec

Podujatie pre širokú verejnosť

Len za priaznivej meteorologickej situácie.Poloha

Lokalita

Hvezdáreň a planetárium M. R. Štefánika
Sládkovičova 41, Hlohovec
Slovensko
Dátum: 09.12.2023
Čas: 17:30 - 19:00

Vstupné