Turistický pochod Fornoseg - Frašták Turistický výlet

Tepličky, Tepličky

21. ročník

Pochod FOFR (Fornoseg – Frašták) je turistická akcia, určená pre peších turistov. Cieľom akcie je zdravý pohyb a pobyt v čistej prírode.

Poloha

Lokalita

Tepličky
Tepličky 57, Tepličky
Slovensko
Dátum: 06.04.2024
Čas: 09:00 - 14:00

Vstupné