Ateliér 518 - Deň čo deň / vernisáž výstavy Top podujatia

ARTA, Piešťany

Ateliér 518 je skupina mladých študentiek a študentov výtvarnej edukácie i reálny priestor v budove Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Tu vznikajú grafické, fotografické i objektové diela presahujúce rámec študijného programu. Výstava Deň čo deň zachytáva každodenné opakujúce sa činnosti, ktoré tvoria osobný priestor súčasného mladého človeka, študenta. Ukazuje fyzickú prácu pre získanie finančných prostriedkov, športové aktivity, posedenie pri káve, digitálnu komunikáciu, ale i osobné problémy za oponou bežného dňa. Výstava chce osloviť prostredníctvom abstraktných grafických znakov, konštruovaných priestorov, štylizovaných banálnych predmetov, ale i fotografií vznikajúcich Deň čo deň.

Autori*ky:

Markéta Foltánová, Martina Kukučková, Kristína Marmoľová, Kristína Krišková, Matúš Jurčík, Petra Urbanová, 

Virág Csillagová, Lenka Richvalská a Viktória Mravíková

Kurátor výstavy: Ľubomír Zabadal

Trvanie výstavy 17.5 - 01.6.2024

Galéria je otvorená vždy vo štvrtok, piatok a v sobotu od 14:00 do 18:00. Vstup nájdete v prechode od Teplickej ulice 46.

Poloha

Lokalita

ARTA
Kollárova 2, Piešťany
Slovensko
Dátum: 17.05.2024
Čas: 18:30 - 20:00

Vstupné