Vesmírne otázniky Pre deti Náučné aktivity

Hvezdáreň a planetárium M. R. Štefánika, Hlohovec

Podujatie pre deti s rodičmi  (3.- 4. roč. ZŠ). Program popisuje základy orientácie na nočnej hviezdnej oblohe. Základné pohyby Zeme, striedanie bieleho dňa a noci, striedanie štyroch ročných období, striedanie fáz Mesiaca a základné informácie o planétach našej Slnečnej sústavy.

Poloha

Lokalita

Hvezdáreň a planetárium M. R. Štefánika
Sládkovičova 41, Hlohovec
Slovensko
Dátum: 20.04.2024
Čas: 15:00 - 17:00

Vstupné