Všechny barvy pohádky II. Výstavy

Elektrárňa Piešťany, Piešťany

Výstava ilustrácií študentov Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara v Plzni.

Poloha

Lokalita

Elektrárňa Piešťany
Staničná 51, Piešťany
Slovensko
Dátum od: 29.11.2023 00:00
Dátum do: 14.12.2023 00:00

Vstupné