Z činnosti MsKS v roku 2023 Výstavy

Mestské kultúrne stredisko Piešťany, Piešťany

Výstava fotografií.

Poloha

Lokalita

Mestské kultúrne stredisko Piešťany
A. Dubčeka 27, Piešťany
Slovensko
Dátum od: 15.05.2024 00:00
Dátum do: 23.06.2024 00:00

Vstupné