Slánostný záverečný koncert 69. mfP Hudba

Dom umenia Piešťany, Piešťany

SLOVENSKÝ KOMORNÝ ORCHESTER

EWALD DANEL, umelecký vedúci, husle

DANIEL GABČO, organ

PROGRAM

 Ján Levoslav Bella: Sláčikové kvinteto d mol 

Antonín Dvořák: Sláčikové kvinteto č. 2 G dur, op. 77

 — prestávka —

Mikuláš Moyzes: Naše Slovensko, slávnostná predohra

Theo Flury: Koncert in A pre organ, sláčiky a tympany ad libitum

Slovenský komorný orchester vznikol v roku 1960 na pôde Slovenskej filharmónie. Pri jeho zrode stál vynikajúci huslistaprof. Bohdan Warchal, ktorý v roku 2001 odovzdal vedenie orchestra pánovi Ewaldovi Danelovi. Okrem pravidelných koncertov v cykloch Slovenskej filharmónie a účinkovaní na domácich a zahraničných festivaloch uvádza mimoriadne koncertné projekty. Slovenský komorný orchester objavil mnohé neuvedené diela svetových autorov, pričom sa významnou mierou podieľa aj na uvádzaní slovenskej hudobnej tvorby. Na festivale odznejú diela Jána Levoslava Bellu, Antonína Dvořáka, Mikuláša Moyzesa a Thea Fluryho.


Poloha

Lokalita

Dom umenia Piešťany
Nábrežie Ivana Kraska 1, Piešťany
Slovensko
Dátum: 10.07.2024
Čas: 19:30 - 21:00

Vstupné

20,- €

Kúpiť vstupenky