Ženský kruh Náučné aktivity

AURA dom, 921 01 Piešťany

9 stretnutí pre ženy s Katkou Maráčkovou

Poloha

Lokalita

AURA dom
Sládkovičova 11, 921 01 Piešťany
Slovensko
Dátum: 22.09.2023
Čas: 17:30 - 19:00

Vstupné