Zo života hviezd Pre deti Náučné aktivity

Hvezdáreň a planetárium M. R. Štefánika, Hlohovec

o 14:00 hod o 16:00 hod


Podujatie pre širokú verejnosť (žiaci II. stupňa ZŠ). Program popisuje základy orientácie na nočnej hviezdnej oblohe. Základné pohyby Zeme, striedanie bieleho dňa a noci, striedanie štyroch ročných období, striedanie fáz Mesiaca a základné informácie o planétach našej Slnečnej sústavy vznik a vývoj hviezd. 

Poloha

Lokalita

Hvezdáreň a planetárium M. R. Štefánika
Sládkovičova 41, Hlohovec
Slovensko
Dátum: 11.03.2023
Čas: 14:00 - 17:00

Vstupné